All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

30 Oct 2009Movie

10:52:04 UT

11:05:12 UT

11:18:20 UT

11:31:28 UT

11:44:36 UT

11:57:44 UT

12:10:52 UT


For specific data requests, please contact: