All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

4 Nov 2009Movie

00:58:57 UT

01:12:04 UT

01:25:12 UT

01:38:20 UT


For specific data requests, please contact: