All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

29 Nov 2009Movie

11:36:58 UT

11:50:06 UT

12:03:14 UT

12:16:22 UT

12:29:30 UT


For specific data requests, please contact: