All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

26 Nov 2009Movie

08:42:54 UT

08:56:01 UT

09:09:09 UT

09:22:17 UT

09:35:25 UT

09:48:33 UT

10:01:41 UT

10:14:49 UT

10:27:57 UT

10:41:05 UT

10:54:12 UT

11:07:20 UT

11:20:28 UT

11:33:36 UT

11:46:44 UT

11:59:52 UT

12:13:00 UT

12:26:08 UT


For specific data requests, please contact: