All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

4 May 2009Movie

09:41:23 UT

09:54:31 UT

10:07:39 UT

10:20:47 UT

10:33:55 UT

10:47:03 UT

11:00:11 UT


For specific data requests, please contact: