All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

14 May 2009Movie

02:41:12 UT

02:54:19 UT

03:07:27 UT

03:20:35 UT

03:33:43 UT

03:46:51 UT

03:59:58 UT

04:13:06 UT

04:26:14 UT

04:39:22 UT

04:52:30 UT

05:05:38 UT

05:18:46 UT

05:31:54 UT

05:45:01 UT

05:58:09 UT

06:11:17 UT

06:24:25 UT


For specific data requests, please contact: