All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

3 Jun 2009Movie

09:20:11 UT

09:33:19 UT

09:46:26 UT

09:59:34 UT

10:12:42 UT

10:25:50 UT

10:38:58 UT


For specific data requests, please contact: