All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

29 Jun 2009Movie

06:52:17 UT

07:05:25 UT

07:18:33 UT

07:31:41 UT

07:44:48 UT

07:57:56 UT

08:11:04 UT

08:24:11 UT

08:37:19 UT

08:50:27 UT

09:03:35 UT

09:16:43 UT

09:29:51 UT

09:42:58 UT

09:56:06 UT

10:09:14 UT

10:22:22 UT

10:35:30 UT

10:48:38 UT


For specific data requests, please contact: