All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

10 Jul 2009Movie

03:01:28 UT

03:14:36 UT

03:27:44 UT

03:40:52 UT

03:54:00 UT

04:07:08 UT


For specific data requests, please contact: