All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

29 Aug 2009Movie

07:52:43 UT

08:05:51 UT

08:18:59 UT

08:32:06 UT

08:45:14 UT

08:58:22 UT

09:11:30 UT

09:24:38 UT

09:37:46 UT

09:50:54 UT

10:04:02 UT

10:17:10 UT

10:30:18 UT

10:43:25 UT

10:56:33 UT

11:09:41 UT

11:22:49 UT


For specific data requests, please contact: