All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

10 Aug 2009Movie

02:38:10 UT

02:51:18 UT

03:04:25 UT

03:17:33 UT

03:30:41 UT

03:57:58 UT


For specific data requests, please contact: