All-Sky Imager Data Archives


Villa de Leyva, CIP (Colombia) RG695 Å All-Sky Imager Data

11 Mar 2016Movie

00:05:04 UT

00:12:17 UT

00:19:30 UT

00:26:44 UT

00:33:57 UT

00:41:10 UT

00:48:24 UT

00:55:37 UT

01:02:50 UT

01:10:03 UT

01:17:16 UT

01:24:29 UT

01:31:42 UT

01:38:55 UT

01:46:09 UT

01:53:22 UT

02:00:35 UT

02:07:48 UT

02:15:01 UT

02:22:14 UT

02:29:27 UT

02:36:40 UT


For specific data requests, please contact: