All-Sky Imager Data Archives


Villa de Leyva, CIP (Colombia) 5577 Å All-Sky Imager Data

7 Dec 2016Movie

04:13:05 UT

04:20:05 UT

04:27:04 UT

05:51:54 UT

06:05:24 UT

06:12:23 UT

06:19:23 UT

07:04:05 UT

07:11:04 UT

07:45:28 UT

07:52:27 UT

07:59:35 UT

09:12:02 UT

09:19:01 UT

09:31:15 UT

09:41:17 UT

23:25:25 UT

23:32:22 UT

23:39:19 UT

23:46:16 UT

23:53:13 UT


For specific data requests, please contact: