All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

27 Oct 2010Movie

00:00:00 UT

00:02:35 UT

00:05:10 UT

00:07:44 UT

00:10:19 UT

22:43:37 UT

22:46:12 UT

22:48:47 UT

22:51:21 UT

22:53:56 UT

22:56:31 UT

22:59:06 UT

23:01:40 UT

23:04:15 UT

23:06:50 UT

23:09:24 UT

23:11:59 UT

23:14:34 UT

23:17:08 UT

23:19:43 UT

23:22:18 UT

23:24:52 UT

23:27:27 UT

23:30:02 UT

23:32:36 UT

23:35:11 UT

23:37:46 UT

23:40:21 UT

23:42:55 UT

23:45:30 UT

23:48:05 UT

23:50:39 UT

23:53:14 UT

23:55:49 UT

23:58:23 UT


For specific data requests, please contact: