All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

12 Nov 2011Movie

00:50:39 UT

01:01:24 UT

01:12:08 UT

01:22:53 UT

01:33:38 UT


For specific data requests, please contact: