All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

21 Feb 2011Movie

01:41:11 UT

01:51:56 UT

02:02:40 UT

02:13:25 UT

02:24:10 UT

02:34:55 UT

02:45:39 UT

02:56:24 UT

03:07:09 UT

03:17:54 UT

03:28:38 UT

03:39:23 UT

03:50:08 UT

04:00:53 UT

04:11:37 UT

04:22:22 UT

04:33:07 UT

04:43:52 UT

04:54:36 UT


For specific data requests, please contact: