All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Texas) 5577 Å All-Sky Imager Data

14 Feb 2011Movie

11:10:33 UT

11:21:18 UT

11:32:03 UT

11:42:47 UT

11:53:32 UT

12:04:17 UT

12:15:02 UT

12:25:46 UT

12:36:31 UT


For specific data requests, please contact: