All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

11 Feb 2011Movie

08:34:23 UT

08:45:08 UT

08:55:53 UT

09:06:37 UT

09:17:22 UT

09:28:07 UT

09:38:52 UT

09:49:36 UT

10:00:21 UT

10:11:06 UT

10:21:51 UT

10:32:35 UT

10:43:20 UT

10:54:05 UT

11:04:49 UT

11:15:34 UT

11:26:19 UT

11:37:04 UT

11:47:48 UT


For specific data requests, please contact: