All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

7 Dec 2011Movie

11:44:37 UT

11:55:21 UT

12:06:06 UT

12:16:51 UT

12:27:36 UT

12:38:20 UT


For specific data requests, please contact: