All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Texas) 5577 Å All-Sky Imager Data

6 Dec 2011Movie

10:52:22 UT

11:03:07 UT

11:13:52 UT

11:24:37 UT

11:35:22 UT

11:46:07 UT

11:56:52 UT

12:07:37 UT

12:18:22 UT

12:29:07 UT

12:39:51 UT


For specific data requests, please contact: